Download Torrent

Download Torrent

Hướng dẫn download torrent bằng uTorrent

B1: Đầu tiên phải down utorrent về , sau đó setup chương trình, phần này khá là đơn giản:

Bạn có thể download các phiên bản mới nhất của utorrent tại đây

Hoặc tải bản portable (không cần cài đặt) tại đây

B2: Down file torrent về. Có thể bấm đúp chuột để chạy file torrent (nếu bạn dùng bản cài đặt) hoặc mở chương trình torrent lên để chạy file torrent bằng cách vào

Tệp (File) ~> Thêm torrent (add torrent)

[spoiler][/spoiler]

Sau đó chọn vị trí lưu file. Ok

[spoiler][/spoiler]

Giờ thì ngồi đợi download về thôi.

[spoiler][/spoiler]

Trong đó: Trackers là số người có 100% file bạn cần và đang chia sẻ cho bạn, peers là số người đang download giống bạn.

Facebook Comments

18 thoughts on “Download Torrent

  1. Pingback: | Zing Fansub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *