Hướng dẫn Download và Nối file

Hướng dẫn Download và Nối file

Tay à nhầm Chân thành cám ơn chú mề gà đã bỏ công sức ra làm bài hướng dẫn cho anh em:troll:

[spoiler show=”Cách Download và Nối file”][/spoiler]
[spoiler show=”Cách Download ở Jumbofiles”][/spoiler]
[spoiler show=”Cách Download ở Peejeshare”][/spoiler]
[spoiler show=”Cách Download ở Minus”][/spoiler]

[spoiler show=”Tool cần thiết”]

[/spoiler]

Facebook Comments

12 thoughts on “Hướng dẫn Download và Nối file

  1. Mình đã xem hướng dẫn download và nối file nhưng sao cuối cũng vẫn chẳng nối được!? Chương trình không tìm được file rar.zfs thì mình phải xử lí sao đây?

    1. Bạn bỏ đuôi .zfs đi sẽ thành file .rar và giải nén bình thường, ko cần dùng trình nối file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *