[Zing Fansub] Haiyoru! Nyaruani

[Zing Fansub] Haiyoru! Nyaruani

Nguồn:Zing Fansub

Tên:Haiyoru! Nyaruani

Thời gian phát hành :?/?/2010

Thành viên

Trans/Edits/Timing/Kara/Hiệu ứng:

Chauvanthinh14

Nội dungxem thì biết

Link down

Ep 1

Ep2

Ep3

Ep4

Ep5

Ep6

Facebook Comments

(Một) 1 bình luận về “[Zing Fansub] Haiyoru! Nyaruani

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *